Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Robert Crommentuyn for Medisch Contact
Oct 22 ’14

Grenzen - hoofdredactioneel

‘Een warm bad’. Dat is wat MMedical Employment Agency werkzoekende artsen met een avontuurlijke inborst belooft. Dit door geneeskundestudenten opgezette bedrijfje bemiddelt Nederlandse artsen naar banen in de Verenigde Arabische Emiraten en andere ve…

auteur

Get notified of new articles from this auteur