Article

Paul Kalma, Trude Maas for De Groene Amsterdammer
Jun 18 ’14

De privatisering van de kansspelen — Rutte II wedt op het verkeerde paard

VANAF de jaren tachtig is in Nederland een krachtig marktwerkings- en privatiseringsbeleid gevoerd. Veel reden om daar trots op te zijn is er niet. De uitvoeringsproblemen werden stelselmatig onderschat – van de verzelfstandiging van de NS tot de com…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Paul Kalma

Dagblad van het Noorden, De Groene Amsterdammer, Leeuwarder Courant, de Volkskrant