Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Mar 04 ’14

Krimconflict toont noodzaak van sterke krijgsmacht aan

Oekraïne

In een Europa van oneindige vrede is een leger overbodig en bezuinigingen op defensie leken daarom niet meer dan terecht. Het conflict tussen Oekraïne en Rusland toont echter pijnlijk aan dat stabiliteit een tijdelijk fenomeen is. De succesvo…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Tom Leijte

Dagblad van het Noorden, ThePostOnline, de Volkskrant, nrc.nl