Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 21 ’16

Ook Wüst en Bergsma laten Astana schieten

Naast Sven Kramer zijn ook schaatstoppers als Ireen Wüst en Jorrit Bergsma niet van de partij bij de volgende World Cup in Astana, die vanaf 2 december wordt verreden. Beiden geven de voorkeur aan een trainingskamp in de zon.

Kjeld Nuis gaat deze week…