Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bouke van Hilten, Jelle Ages for ThePostOnline
Oct 16 ’14

Ondemocratisch gedachtegoed bestrijd je niet met een verbod, burgemeester

Wij nodigen Okay Pala dus gewoon uit

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan verbood vorige week een debat met Okay Pala, woordvoerder van Hizb-ut-Tahrir. De organisatie bepleit de oprichting van een kalifaat waar de Sharia heerst. Pala zou …