Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Gijs Kool for Brabants Dagblad
Dec 22 ’16

De Keijzer kent het geheim van een goede Betuwefoto

Voormalige postbode werd bekend door weervrouw van RTL

Marinus de Keijzer uit Rhenoy, alias De Betuwefotograaf, begon met fotograferen als postbode, al rijdend door de regio. Na acht jaar heeft De Betuwefotograaf een schare online-fans van tienduizend…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Gijs Kool

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden