Article

Dec 22 ’14

Argumenten tegen Palestina zijn op

De redenen van de tegenstanders van erkenning van de Palestijnse staat worden steeds aanvechtbaarder.

Michiel Servaes en Kati Piri willen de impasse tussen Israël en de Palestijnen doorbreken.

Vorige maand bepleitte de PvdA in de Tweede Kamer de erkenn…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs