Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 08 ’18

Hogere rekenrente is greep in de kas van jongeren door ouderen

Sommige debatten verdwijnen nooit. Het debat over de rekenrente, waarmee De Nederlandsche Bank (DNB) de dagwaarde van de verplichtingen van pensioenfondsen…

auteur

Get notified of new articles from this auteur