Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Edith Molenbroek for nrc.nl
Jun 18 ’16

Zoek bewijs voor de helende kracht van yoga

Voer wetenschappelijk onderzoek uit naar de therapeutische effecten van yoga, schrijft Edith Molenbroek.

De beeldvorming over yoga is enorm veranderd in de afgelopen decennia: van oude mannen mediterend bij de ingang van hun grot naar dames die zich, …

auteur

Get notified of new articles from this auteur